Zemědělské družstvo Těmice

živočišná a rostlinná výroba


ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

 

V živočišné výrobě se zabýváme chovem skotu o počtu cca 750 ks určeném na produkci mléka a výkrm jatečných býků.


 

ROSTLINNÁ VÝROBA

 

Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu krmiv pro ŽV a na produkci tržních plodin, zejména obilovin a olejnin.  


 

O NÁS

 

Zemědělské družstvo Těmice vzniklo 17. října 1969

 

zapsáním do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka2094.

Výrobní zaměření družstva je konvenční zemědělská prvovýroba, která zahrnuje rostlinnou a živočišní výrobu zaměřenou na chov holštýnského skotu a s ním spojenou produkci mléka.

 

Historie

 

Družstvo bylo založeno 21.1.1956 ve 14 hodin na ustavující schůzi v hostinci u Vondrušů. Na schůzi bylo odhlasováno založení družstva třetího typu, od 1.7.1956 živočišnou a rostlinnou výrobu provádět společně. Katastrální území obce bylo rozděleno na dvě výrobní oblasti tzv. skupiny „Dolní“ a „Horní“. Každá skupina měla pracovní čety z žen, mužů a přidělený počet koní a strojů. Družstvo mělo 71 členů. Na jaře a na podzim byly rozorány meze a katastr rozdělen na 42 honů.


V roce 1957 byly postaveny dvě drůbežárny a zaveden chov slepic. Družstvo vlastnilo tři traktory. V roce 1958 byl postaven nový kravín 108, v roce 1959 byla postavena porodna pro 25 prasnic a třetí drůbežárna. V roce 1961 se JZD Těmice sloučilo s družstvy Babín, Drahoňov a Dráchov, jejichž dosavadní činnost sloučením zanikla. Družstvo bylo ustaveno usnesením ustavující schůze ze dne 19.2.1961. V roce 1962 byl postaven čtyřřadý kravín 222, v roce 1965 garáže na traktory, opravárenská dílna a kovárna.
V roce 1966 převzalo družstvo pozemky, budovy a stroje od Plemenářské stanice Těmice 34. V tomto roce byla postavena sušička na obilí. Počet členů byl 223. V roce 1968 byla postavena třídírna brambor, v roce 1971 byla postavena bytovka čp. 125,
v roce 1978 bytovka čp. 128-133, v roce 1988 bytovka čp. 140, v roce 1985 probíhala výstavba polního hnojiště.


V letech 1995-2000 došlo k zásadní modernizaci hospodářských objektů družstva – byla provedena rekonstrukce výkrmny prasat Drahoňov, postavena nová dojírna s moderní technologií, rekonstrukce kravína 108 a 220. Bylo zrušeno vazné ustájení dojnic a nahrazeno volným ustájením. Byla postavena odchovna mladého skotu a zrušily se nevyhovující kravíny v Dráchově a Drahoňově. V roce 2006 byla provedena přístavba odchovny a zrušila se poslední vazná stáj v Babíně.